Официален спонсор на Левски, ЦСКА и Локомотив Пловдив

Flash CT         Flash CT

Интраоперативният MP 3 Tesla е най-бързият и с най-малко радиация томограф за разсейки в света. Тъй като може да получи образи много бързо и с ниска доза на радиация,той е лесен за употреба особено при програми за кардиологични прегледи. Томография на цялото тяло се получава за 4 секунди, сърдечна ангиография за 0,25 секунди,а томография на белия дроб се извършва за 0,6 секунди без задържане на въздуха.  Със своята свобода на движение при процеса на визуализация и кратката продължителност на визуализацията,той предлага значително предимство за педиатрични пациенти и пациенти с наднормено тегло.
Центрове в които се използва: Болници "Аджибадем Маслак" и "Аджибадем Кадъкой".

Counter