Официален спонсор на Левски, ЦСКА и Локомотив Пловдив

Acibadem Healthcare Group използва стандартите за акредитация на Joint Commission International (JCI) и изискванията за ISO 9001 Система за управление на качеството, с цел да подсили подхода си към подобрение на качеството и сигурността на пациента.

 Акредитация от Joint Commission International

Joint Comission
В резултат от проведени между 31 януари и 4 февруари 2005 г. одити от Joint Commission International (JCI), Acibadem Healthcare Group, чиято цел е постоянното подобряване на качеството на предлаганите услуги, беше акредитирана като система, включваща болниците Kadiköy, Barkirköy, Kozyataği; медицинските центрове Bağdat, Etiler; и централизирана лаборатория. Болницата Acibadem Barkirköy и хирургичния медицински център Beylikdüzü са акредитирани повторно с одит проведен между 25 и 28 март 2008 г. Болницата Acibadem Kadiköy, медицинските центрове Etiler и Göktürk бяха акредитирани повторно с одит проведен от 30 март до 3 април 2008 г.; Болница Kozyataği и медицински център Bağdat бяха акредитирани повторно с одит проведен между 7 и 10 април 2008 г. Болница Acibadem Bursa беше акредитирана повторно с одит проведен между 30 юни и 4 юли 2008 г.; Болница International и медицински център International Etiler бяха акредитирани повторно с одит проведен между 7 и 10 юли 2008 г.; Болница Acibadem Kocaeli беше акредитирана повторно с одит проведен между 14 и 16 юли 2008 г. от Joint Commission International. Joint Commission International е организация, която цели да развие концепциите за подобрение на качеството и сигурността на пациента и да повиши ефективността на здравните услуги като за тази цел предоставя обективни критерии за оценка.

JCI международно опериращ отдел на най-голямата в света акредитираща организация, JCAHO (Joint Commission of the Accreditation of Healthcare Organizations), която акредитира приблизително 20 000 здравни организации в САЩ. Тъй като JCI е организация с нестопанска цел, през 1998 г. развива стандарти подходящи за международна употреба. Днес близо 300 болници от 39 страни са акредитирани от JCI.

ISO 9001 Система за управление на качеството

sgs-iso-9001-2008-ukas-tcl
Централните отделения за стерилизация на болниците Acibadem Kadiköy и Acibadem Barkirköy са първите получили сертификат за Система за управление на качеството ISO 9001 последващ одит проведен от SGS на 15 август 2003 г. С отварянето на новите ни болници на 12 декември 2005 г. болница Acibadem Kozyataği, на 6 ноември 2006 г. болница Acibadem Bursa, на 5 декември 2007 г. болница Acibadem Kocaeli и медицински хирургичен център Beylikdüzü, на 30-31 октомври 2008 г. болница International, централните отделения за стерилизация бяха включени в обхвата на сертификата. На 8 октомври 2009 г. болница Acibadem Kayseri и Acibadem Adana, на 9 октомври 2009 г. болница Acibadem Maslak и медицински хирургичен център Acibadem Ataşehir бяха включени в обхвата на сертификата.

Системата за управление на качеството ISO 9001 показва, че дадена организация има възможност да предоставя продукт или услуга, които непрестанно да отговорят на очакванията на потребителите и изискванията на настоящото законодателство. Тя уточнява минималните изисквания на една система за управление на качеството, изисквани от организациите, за да осигурят задоволяването на потребителя като прилагат ефективно системата със стремеж към постоянно подобряване процеса на развитие и предотвратяването на грешки.

Акредитация от Nuclear Medicine Europe

uemsВ Европа центровете за ядрена медицина се акредитират от Европейската комисия за ядрена медицина – EBNM част от Европейския съвет на медиците – UEMS. Европейският съвет на медиците е организация, която е основана преди 45 години с цел да представлява медицинските специалности в страните членки на ЕС и страните кандидатки. От 1988 г. ядрената медицина е призната като независима медицинска дисциплина в Европейския съюз. Отдела за ядрена медицина към UEMS е основан през 1990 г., а Европейската комисия за ядрена медицина (EBNM) е формирана през 1993 г. от Европейската асоциация за ядрена медицина (EANM). UEMN/EBNM, които са европейските научни и официални организации в сферата на ядрената медицина, започват да акредитират центрове за ядрена медицина през 2003 г. 11 от 60 центъра за ядрена медицина акредитирани в Европа са в Турция, 5 от тях са отделенията за ядрена медицина  в болниците Acibadem Kadiköy, Acibadem Barkirköy, Acibadem Kozyataği, Acibadem Bursa и International. От април 2006 г. отделенията за ядрена медицина на Acibadem Healthcare Group също така са сертифицирани по ISO 9001 Система за управление на качеството.

Европейска фондация за управление на качеството (EFQM) Модел за високи постижения. Пътят към постигане на високи постижения започна с одобряване на членството на Acibadem Healthcare Group в KalDer и Европейската фондация за управление на качеството. След посещение на обектите проведено от KalDer последващо първото самооценяване от март 2003 г., Acibadem Healthcare Group беше наградена със сертификат „Стремеж за постигане на високи постижения”. През 2006 г., с провеждане на семинар завърши второто самооценяване в съответствие с модела за високи постижения на EFQM.

n15

ISO 15189 Медицински лаборатории. Специфични изисквания относно качеството и компетентността

Acibadem Labmed с всичките си отдели, предоставящи клинични лабораторни услуги беше акредитирана на 20 октомври 2005 г. от DACH (Deutsche Akkrediterungsstelle Chemie) в съответствие със стандарт ISO 15189.

 

Counter