• PET/CT
  • Чернодробна трансплантация,за деца и възрастни
  • CyberKnife,радио-хирургично лечение на тумори без хоспитализация
  • IMRT TruebeamЯдреномагнитен резонанс без хоспитализация
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Д-р Гюрай Сами Ходжев е роден в гр. Пловдив през 1957 година. Завършва средното си образование в същия град, както и висше медицинско във Висш Медицински Университет гр. Пловдив 1977-1983 година.

Следва редовна клинична ординатура по анестезиология и реанимация 1983-1987 и успешно защитава същата специалност 1987 година. След конкурсен изпит е назначен на редовно място в клиниката по анестезиология, реанимация и интензивна терапия КАРИТ в Медицински Университет Пловдив. В годините от 1987 до 1998 година активно се занимава с лечебна и преподавателска дейност.

През 1998 година кандидатства и работи като анестезиолог-реаниматор в Universal Group - Немска болница гр. Истамбул Република Турция до завръщането си в България през 2005 година. В тези години е имал професионални контакти и лечебна дейност в редица от известните болници в този град Американска болница, болниците „Аджъбадем”, „Флорънс Найнтингейл” , Дж.Ф.Кенеди” и др. Защитава след изпити българската си медицинска диплома в Турция.

От 2005 година започва работа в МБАЛ „Каспела” като анестезиолог-реаниматор, където работи и досега. Участва diplomaактивно в оперативни екипи с водещи пластични хирурзи. Д-р Г.Ходжев е официален представител на веригата от болници и здравна система „ACIBADEM” Република Турция