• Статистика
 • PET/CT
 • Чернодробна трансплантация,за деца и възрастни
 • CyberKnife,радио-хирургично лечение на тумори без хоспитализация
 • IMRT TruebeamЯдреномагнитен резонанс без хоспитализация
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

International

Виртуален тур

Бидейки първата частна болница в Турция в западния смисъл на думата, International Hospital представи на своите пациенти модерното здравно обслужване. Болницата, която започна да приема пациенти през 1989 г се присъедини към нашата група през 2005 г. С обновяването, което започна през 2006 г, всички клинични зони, лекарски кабинети и стационарни етажи са направени по- комфортни както за пациентите, така и за персонала.
След 20 години на успешно здравно обслужване, със своите 19 000 кв. м. застроена площ, International Hospital продължава да обслужва пациентите с обновена външност и под покровителството на група Acibadem.

International Hospital International Hospital

Значими услуги

От своето учредяване насам, International Hospital представи на Турция много неща за първи път. Тя е болницата сред частните болници, която реализира много първи неща. Някои от тях са:

 • Първата операция на отворено сърце
 • Първият център за инвитро оплождане
 • Първият МР (магнитен резонанс)
 • Първото неонатално интензивно отделение
 • Първата морска линейка
 • Първата наземна линейка с интензивно оборудване
 • Първият ПЕТ скенер (позитронно – емисионен  томограф)
 • Първата система за прехвърляне на образи

От денят на своето създаване, International Hospital е надеждна дестинация за  чуждестранни пациенти. Тя продължава своята мисия и до днес. При процеса на обновяване, който започна през 2006 г бяха направени множество промени. Успоредно с медицинските разработи бяха направени и частни стаи за интензивна грижа от етични и научни съображения, а също и с цел осигуряване на уединение на пациентите.

Амбулаторното отделение за химиотерапия, е проектирано по световните стандарти за онкологични заболявания и се базира на принципа за лечение на пациенти при спазване на висок морал. Амбулаторното отделение, което беше създадено под наименованието „Многопрофилно отделение” има пет легла. Достъпът до това отделение е през отделен вход. В него се извършват еднодневни операции и има отделна  операционна зала на същия етаж. Пациенти със заболявания, които не налагат хоспитализация, а само няколко часа наблюдение имат лесен достъп до отделението.
В Лабораторията за изследване на съня, пациентите страдащи от нарушения на съня получават диагностика и лечение с модерно оборудване и в среда, в която се чувстват у дома си. Полисомнографът в лабораторията, в която пациентите биват преглеждани всеки ден от седмицата, предлага измерване на 24 различни показатели.
Клиниката и лабораторията по неврология също са сред обновените отделения. В това отделение се извършват неврологични прегледи с модерно оборудване за диагностика и лечение на неврологични заболявания.  В допълнение към тези отделения, болницата разполага с катетърна лаборатория, в която се извършват катетърни процедури и отделение за ангиография с осем легла.

International Hospital International Hospital

Съвременна медицинска технология

Още от самото откриване, в International Hospital са направени значителни инвестиции в областта на интензивното лечение. В резултат на тези усилия, бяха създадени интезивни отделения (общо интензивно отделение, интензивно отделение на отворена операция на сърцето, коронарно интензивно отделение и неонатално интензивно отделение).
Освен тези отделения, болницата разполага с отделение за диализа, което обслужва пациенти с бъбречни заболявания; отделение с легла за спешно наблюдение и отделение за наблюдение на пост-коронарна ангиография. Също така с помощта на МР1.5 Tesla се извършва томография със значителен  комфорт за пациентите при диагностиката, определянето на  стадия и лечението на ??????????????.

Местоположение:

Първата болница на Acıbadem в европейската част на Истанбул. Болница  „Acıbadem Bakırköy” е пословичното „бебе на хилядолетието” на  Здравна организация Acıbadem, което расте с бързи и сигурни крачки. През 2000 г тя  беше една от най-големите многопрофилни болници в европейската  част на  Истанбул и първата болница на Acıbadem в европейската част на Истанбул. През 2008 и 2009 г  болница „Acıbadem Bakırköy” обнови инфраструктурата и  оборудването на стационарните етажи и операционните зали, за да посрещне  нарастващото търсене и за да  предложи по-голям комфорт на пациентите.  Обновеното акушерско отделение, детската зала и родилното интензивно отделение  продължават да обслужват родилките и  майки с деца със съвременното си  оборудване.

Болница „Acıbadem Bakırköy”, която има застроена площ от 17 500 кв. м. и  модерна обслужваща сграда е оборудвана със системата „умна сграда”.  Благодарение на тази система, която се контролира чрез 6 500 пункта, всеки  проблем в сградата може да се реши незабавно.