• Статистика
 • PET/CT
 • Чернодробна трансплантация,за деца и възрастни
 • CyberKnife,радио-хирургично лечение на тумори без хоспитализация
 • IMRT TruebeamЯдреномагнитен резонанс без хоспитализация
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Acibadem е водеща частна здравна организация в Турция от 1991г. насам. Ние предлагаме на турската общественост и международните пациенти всестранни услуги, свързани с диагностиката и лечението, използвайки ултрамодерна медицинска технология, инфраструктура и висококачествено обслужване.

Ние обслужваме нашите пациенти в 16 напълно оборудвани многопрофилни болници и 9 амбулаторни поликлиники, всички от които от 2005г. са акредитирани от JOINT COMISSION INTERNATIONAL. Ние сме екип от 2000 лекари, 3 900 медицински сестри и 7 500 души помощен персонал.

Acibadem действително е една интегрирана здравна организация, която предлага услуги и излизащи извън пределите на болниците и поликлиниките.

„Acibadem Управление на проекти" проектира, изгражда и оборудва изцяло болници в страната и чужбина.

„Acibadem Застраховане" предлага здравни застраховки и консултации, свързани със застрахователните полици.

„Acibadem Мобилни услуги" предлага здравни услуги на пътя, у дома, в офиса и в отдалечени промишлени обекти, както и конвенционална медицинска евакуация, обслужване с линейки и теле-медицина. 

„A Plus" предлага кетъринг, перални и почистващи услуги на болници от всички размери.

„Acibadem Labmed" - предлага най-обширния спектър от лабораторни услуги, включително генетика, патология, банка за стволови клетки и кръв от пъпна връв, също така хранителна, микробиологична и биохимична лаборатория.

„Университет Acibadem" - чрез своя медицински факултет и институтите за медицински сестри, технологии и администрация, има за цел да пренесе опита на организация Acibadem в обучението и образованието на бъдещите поколения здравни работници.

Верни на своята „ориентация към пациента", Acibadem се стреми да подобри качеството на живот на гражданите и да допринесе за напредъка на медицината както международно, така и на национално ниво.

През периода 2003 - 2008г. Acibadem се кооперира с Harvard Medical International в области като професионално развитие на лекари и медицински сестри, подкрепа на подобряването на вътрешните процеси и развитие на доказателствената медицина.

Acibadem със съвършенството си в медицинските услуги, ориентация към удовлетвореността на пациентите и посетителите, високо квалифиран персонал, модерна инфраструктура, най-съвременни технологии и новаторски процедури, се превърна в модел за Турция, както и за целия регион и е една от образцовите академични институции за здравеопазване в света.

Брахитерапия
 • Кибернож
 • Гама нож

Психиатрия, психология и урология

 • Ендо-урология Камъни в бъбреците
 • Уро-онкология

Отделения за интензивни грижи

 • Общо интензивни грижи
 • Хирургично интензивно медицинско отделение
 • Сърдечносъдова хирургия
 • Интензивно лечение
 • Коронарно интензивно отделение
 • Неонатално интензивно отделение

Специални звена

 • Клиника за лечение на щитовидна жлеза
 • Клиника за лечение на заболяване на гръдните жлези
 • Клиника за CHECK-UP(пълна диагностика на човешкото тяло)
 • Център за диабет
 • Диабетен център за лечение на заболяване на крайниците
 • Център за оплождане (инвитро)
 • Клиника за менупауза
 • Клиника по сексуална дисфункция
 • Клиника за лечение на главоболие
 • Клиника за лечение на нарушен сън

Диагностични и терапевтични звена

 • Тестове за алергии
 • Лаборатория на чернодробната функция
 • Изслеедване на дихателните функции
 • Ендоскопия
  - Ендоскопска ретроградна холангиопанреатография /ERCP/
  - Гастродуоденоскопия
  - Колоноскопия
  - Ректоскопия
  - Бронхоскопия генетично - диагностичен център
 • Банка за кръв от пъпна врър
 • Офталмология
  - Ексимерен лазер
  - Лазерна пресбиопия
  - Аргонен лазер
  - Зрително поле асистирано от компютър
  - Флуоресцентна ангиография на очните дъна
  - Итрий алуминиев гранат /Nd-YAG/
  - Невровизия
 • Кардиология
  - Лаборатория за коронарна ангиография
  - Електрофизиологияна лаборатория
  - Ехокардиография
  - Тест за стрес
  - Холтер мониторинг
  - ЕКГ
  - Транстелефоничерн ритъмен мониторинг

 • Клинични лаборатории
  - Ендокринология
  - Хематология
  - Микробиология
  - Молекулярна биология
  - Клинична химия
  - Серология
 • Неврология
  - ЕЕГ (електроенцефалография)
  - ЕМГ (електромиография)
  - Хронично ЕЕГ
  - Непрекъснато ЕЕГ
 • Ядрена медицина
  - Лечение с радиоактивен йод
  - Гама камера
  - ПЕТ/СТ
  - Костната плътност
 • Аудиология
  - Акустични измервания
  - Отоакустични емисии (OAE)
  - Отвеждане на звуковия потенциал от мозъчния ствол (ABR/BERAI)
  - Оценка на кохлеарен имплант
  - Неонатален слухов скрининг
  - Измерване на шум в ушите
  - Тестове, извършени за вестибуларна оценка (Баланс Диагноза)
  - Вестибуларна рехабилитация (Баланс лечение)
 • Патология
  - Цитопатология
  - Ексфолиативна цитология
  - Тънкоиглена аспирационна биопсия
  - Тънкослойна технология (Thin Prep)
  - Цитохимия Имуноцитохимия
 • Хистопатология
  - Интраоперативна патологична консултация (гефрир)
  - Хистохимия
  - Имунохистохимия
  - Флуоресцентна микроскопия
  - Радиология
  - MRI Ядрено магнитен резонанс
  - Интраоперативен ЯМР 3 Тесла
  - ЯМР 1.5 Тесла
  - Flash CT
  - Многосрезова компютърна томография (детектор 2x64)
  - Дигитална флуороскопия
  - DSA - Субстракционна ангиография
  - Дигитална рентгенография
  - Цифрова гръдна томосинтеза
  - Панорамна рентгенография
  - Ултрасонография
 • Урология
  - Екстракорпорална литотрипсия(ESW)
  - Лаборатория за изследване на Уродинамика
 • Лаборатория за изследване на съня