• Статистика
  • PET/CT
  • Чернодробна трансплантация,за деца и възрастни
  • CyberKnife,радио-хирургично лечение на тумори без хоспитализация
  • IMRT TruebeamЯдреномагнитен резонанс без хоспитализация
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kozyatagi

Виртуален тур

Здравна концепция, която се стреми към съвършенство в онкологията и неврологията. Една болница специализирана в неврологичните област и онкологията – първата за група Acıbadem. Болница „Acıbadem Kozyatağı”, в чиято инфраструктура е Центъра за радиационна онкология е един от петте центъра за лечение на онкологични заболявания в групата. Болница „Acıbadem Kozyatağı”, която е третото звено в здравната верига установена от нашата група беше открита през 2004 г.

Тя има застроена площ от 13 700 кв. м. и е забележителна със своята модерна архитектура, напреднала медицинска технология и висококачествени услуги. Болницата предлага услуги във всички клонове на медицината, но е специализирана конкретно в неврологичните науки и онкологията и е известна с това, че в нея групата за пръв път отделя специално внимание на специфични браншове.

Acıbadem Kozyatağı Acıbadem Kozyatağı

Значими услуги
Болница „Acıbadem Kozyatağı” предлага интегрирано медицинско обслужване в областта на неврологичните науки и онкологията, наред с всички допълнителни браншове под един покрив. Отделението по неврология служи за справочен център в тази област със своята технология и опитни специалисти, които са изявени във своята област. Отделението работи в една многопрофилна структура: офтамология (невро-офтамология), отоларингология (невро отология) и радиология, и извършва съвместни оценки. Наред с отделението по неврология, останалите центрове, които  се намират в болницата, правят Kozyatağı уникална. Сред тях е Центърът за анализ на движението, който е на първо място в Турция, което се дължи както на структурата му, така и на услугите, които предлага.
В този център се прилага специално лечение на спастични състояния, която се изразява в нарушение на движението и на заболявания причинени от различни ортопедични и неврологични причини. Секторът за лечение на  инфаркти е едно от специалните отделения на болницата. Тя предлага обслужване на световно ниво със своя екип специализиран в лечението на инфаркти.
Инвестициите направени от Здравна организация Acıbadem за ранно диагностициране и лечение на рак направи възможно създаването на  Център за лечение на онкологични заболявания.
Болница „Acıbadem Kozyatağı” е един от петте Центрове за радиационна онкология на групата, в които се извършва диагностика и  лечение с модерно оборудване. Той е образцов център в своята област.

Acıbadem Kozyatağı Acıbadem Kozyatağı

Модерна медицинска технология

Съвременна медицинска технологияБолница „Acıbadem Kozyatağı” е оборудвана с множество апарати, произведени по най-напредналата технология, която се използва за лечение на онкологични заболявания. Шедьоврите на апаратурата са Интраоперативен МР 3 Tesla, Отворен  тип МР 1.5 Tesla, ПЕТ – СТ и Гама нож.
Болница Acıbadem Kozyatağı е единствената в Турция, в която се използва Интраоперативен МР 3 Tesla, който осигурява визуализация при черепни операции. Най-важната характеристика на този апарат е способността му да получава образи на мозъка. При черепно – мозъчни  операции се използва и специален механизъм, които дава на хирурга образ на оперативната зона без пациентът да се реанимира. Образите получени по този начин могат да бъдат оценени по време на операцията и  тя  да се извърши по по-ефективен начин. Тази процедура значително намалява риска от това пациентът да бъде подложен на повторна операция.

Отвореният тип МР 1.5 Tesla способства за висококачествена томография при пациенти с клаустрофобия и наднормено тегло. В допълнение към тази инфраструктура от напреднала технология, към оборудването на болницата през 2008 г беше добавен още един първокласен уред.
Новият линеен ускорител LINAC предлага лечение с IGRT – образно направлявана лъчетерапия, която се прилага за първи път в Турция и която е призната за най-напредналата лъчетерапия в света. Системата за синхронизация с дихателните движения способства за лечението на тумори намиращи се в органи, които променят положението си при дишане, без да се увреждат съседните органи е още едно предимство на линейния ускорител.

Болница „Acıbadem Kozyatağı” е една от 5-те болници на група Acıbadem, които имат Център за лъчетерапия. Центърът е оборудван с най-високотехнологичната апаратура в света за лечение на онкологични заболявания. Гама ножът, който е признат за „Златния стандарт” за радиохирургично лечение на мозъчни тумори е още една технология, която отличава болница „Acıbadem Kozyatağı”. Гама ножът предлага безболезнено лечение и елиминира нуждата от хирургическа интервенция,  тъй като той може да отстрани или да смали туморите с един курс на лечение.

Местоположение: