• Статистика
  • PET/CT
  • Чернодробна трансплантация,за деца и възрастни
  • CyberKnife,радио-хирургично лечение на тумори без хоспитализация
  • IMRT TruebeamЯдреномагнитен резонанс без хоспитализация
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Maslak

Виртуален тур

Една гигантска крачка към това да станем глобална марка! Болница, която е кандидат да се превърне в  една глобална марка със своята  архитектура, своята технологична инфраструктура, своето оборудване, своите  специализирани отделения и опитни специалисти...
Доказателство за това, че Турция се конкурира с останалия свят в сектора на  здравеопазването, болница „Acıbadem Maslak” е гордостта на  Здравна организация Acıbadem с 5-звездното обслужване, което предлага.

Acibadem Maslak Acibadem Maslak

Като Здравна организация Acıbadem, ние правим всички стъпки в областта на здравеопазването, за да станем глобална марка. Значителна част  от това усилие е болница „Acıbadem Maslak”, която открихме през 2009 г.
С своите 40 000 кв. м. застроена площ, със своята архитектура, своята технологична инфраструктура, своето оборудване, своите специализирани отделения и опитни специалисти, тя е една болница, която заслужава да стане глобална марка. От ситуирането й в залесената част на Истанбул до напълно дигиталната й инфраструктура, всеки детайл е проектиран и изпълнен по начин, който да бъде пример за света. Със своите цветове, осветление, озеленяване и интериорен дизайн, болница „Acıbadem  Maslak” отвежда пациентите далеч от традиционната болнична среда и предлага 5- звездно хотелско обслужване. Болницата е оборудвана с технологията „умна сграда”. Тя се командва от единен център по интегриран начин, при който цялата медицинска  информация се предоставя на лекарите и пациентите в електронен формат и има за цел да се превърне в болница без "хартия и папки".

Значими услуги
Болницата предлага услуги във всички клонове на медицината. Тя има също  така и специализирани отделения като Лаборатория по електрофизиология, Сектор ритъмни нарушения, Сектор цефалгия, Сектор лечение на инфаркти, Сектор лечение на гърдата, Сектор йодна терапия, Диабетно отделение, Сектор затлъстяване, Сектор репродуктивно здраве, Сектор сексуална дисфункция, Сектор нарушения на съня, Сектор алергични болести, Болницата служи като справочен център за лечение на рака, което е един от приоритетите на болница „Acıbadem Maslak”. Болницата използва последна версия  на Pyxis – Електронна система за управление на медикаменти. Тази система прави възможно елиминирането на допускане на грешки и улеснява безопасната употреба на медикаменти, като по този начин се предлага максимална сигурност за пациентите.

Acibadem Maslak Acibadem Maslak

Модерна медицинска технология
Това е болницата, която се гордее с първото напълно дигитално отделение по радиология в Турция. Предлага денонощно обслужване с високотехнологично оборудване.
Онкологичния център на болница „Acıbadem Maslak” има изключително модерно оборудване за радиотерапия, което прави болницата уникална за Турция, а вероятно и за съседните държави с това, че има голям асортимент от съвременна технология под един покрив. Някой от апаратите, които са налични в болницата са:
Линеен ускорител LINAC - Свежда до минимум риска за отрицателно въздействие върху здравата тъкан при лечението на рака.
Технологията RapidArc  - Ротационна терапия с модулиран интензитет, която намалява 30 минутните курсове на терапия до 2 минути.
Кибер нож - Използва се за лечение на тумори, които не могат да се лекуват с конвенционална лъчетерапия и които налагат сложни операции или не подлежат на операции.
Робот „da Vinci SL” - Извършва лапароскопични процедури с роботоризирана хирургия.
Томограф „Flash CT” - Най-бързият и най-безопасния в света и който може да получи ангиография на сърцето за 0,25 секунди и томография на цялото тяло за 4 секунди.

Acibadem Maslak Acibadem Maslak

Болница ориентирана към пациентите, която мисли за комфорта на  пациента
В болница  „Acıbadem Maslak”, чийто метод на работа е ориентиран към  пациентите, диагностицирането и лечението на пациента може да се извърши без да  се налага ходенето в друг център. Второ мнение и строго специализирани  направеления, когато са нужни такива, са леснодостъпни. Освен това, тези  процедури се извършват в специализирани отделения, без да се налага преместване из болницата. При създаването на болницата децата също са взети предвид. Като  се отчита, че болничната среда може да им повлия по-бързо и по-тежко, бяха взети  мерки децата да бъдат по-привилегировани. Специално проектираната Детска  клиника освен, че е център за диагностика и лечение е и център за игра, където те  могат да се забавляват.

Местоположение: