• Статистика
  • PET/CT
  • Чернодробна трансплантация,за деца и възрастни
  • CyberKnife,радио-хирургично лечение на тумори без хоспитализация
  • IMRT TruebeamЯдреномагнитен резонанс без хоспитализация
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bakirkoy

Виртуален тур

Първата болница на Acıbadem в европейската част на Истанбул. Болница „Acıbadem Bakırköy” е пословичното „бебе на хилядолетието” на  Здравна организация Acıbadem, което расте с бързи и сигурни крачки. През 2000 г тя беше една от най-големите многопрофилни болници в европейската част на Истанбул и първата болница на Acıbadem в европейската част на Истанбул.
През 2008 и 2009 г  болница „Acıbadem Bakırköy” обнови инфраструктурата и оборудването на стационарните етажи и операционните зали, за да посрещне нарастващото търсене и за да предложи по-голям комфорт на пациентите. Обновеното акушерско отделение, детската зала и родилното интензивно отделение продължават да обслужват родилките и майки с деца със съвременното си оборудване.

Болница „Acıbadem Bakırköy” има застроена площ от 17 500 кв. м. Болницата е оборудвана със системата „умна сграда”.  Благодарение на тази система, която се контролира чрез 6 500 пункта, всеки проблем в сградата може да се реши незабавно.

Acıbadem Bakırköy Acıbadem Bakırköy

Значими услуги

В болница „Acıbadem Bakırköy” където комфортът на родилките е приоритет, има специални стаи тип LDRP (раждане, възстановяване, следродилен период), които могат да се превърнат в напълно оборудвани родилни зали и  със специални следродилни услуги.
В Родилното интензивно отделение, за новородените с рискови или сериозни заболявания се грижат нашите неонатолози и педиатри, както от специалистите от всички други клонове на медицината, детски хирурзи и сестри. Отделението, което предлага денонощно наблюдение с монитор до леглото, дигитален рентген, ехограф,  слухов  скрининг и  ЕЕГ, получава също така помощ и от всички подразделения на педиатрията.
След изписване здравето на родилката и новороденото се наблюдава у дома от домашна медицинска сестра. Посещенията у дома способстват за ранната оценка на бебето, ранното установяване на проблеми свързани с хранене, жълтеница, адаптация на новороденото, както и проблеми свързани с интеракцията между майката и детето и правят възможна навременната намеса. Благодарение на хеликоптерната площадка на покрива, която е проектирана за ускорени интервенции на спешни пациенти, включително интезивно отделение и операционна зала на същия етаж, лечението на пристигащите пациенти е възможно да започне за секунди.
Болница „Acıbadem Bakırköy” е един от малкото кардиологични центрове в Турция със своята иновационна структура по отношение на Кардиологията и Сърдечносъдовата хирургия и със своите специалисти, които са високо ценени в своята област.

Работата на отделенията по кардиология, сърдечносъдова хирургия, кардиологична анестезия и кардиологичното интензивно отделение, в една  интегрирана система е най-забележителното от значимите услуги. В допълнение към  всички видове сърдечни операции и интервенционалнни кардиологични процедури за лечение на кардиологични заболявания при възрастни, болницата е образцов център особено за педиатрична кардиология и кардиологична хирургия.
В педиатричния сърдечен център на болницата са създадените отделенията по детска кардиология, неонатология, сърдечносъдова  педиатрична  хирургия, кардиологична анестезия и кардиологичното интензивно отделение работят в интегрирана система. Това подпомага успешното извършване на сложни операции и лечения на световно ниво на деца и новородени в Центъра.

Центърът по затлъстяване създаден в болница „Acıbadem Bakırköy” предлага на пациентите здравни услуги в борбата им със затлъстяването, което е признато за един от най-големите здравословни проблеми на нашето време. На пациентите със затлъстяване се предлагат индивидуални решения, а когато е необходимо и операции. Със своя експертен персонал по обща хирургия, урология, гинекология, мозъчна хирургия и други  клонове на медицината болницата  е образцов център в  региона.

Acıbadem Bakırköy Acıbadem Bakırköy

Съвременна медицинска технология

Болница „Acıbadem Bakırköy” е международен образец за педиатричната кардиология и сърдечносъдова хирургия. В педиатричния сърдечен център създаден в болницата отделенията по детска кардиология, неонатология, сърдечносъдова педиатрична хирургия, кардиологична анестезия и кардиологичното интензивно отделение работят в интегрирана система. По тази причина, в Центъра успешно се извършват сложни операции и лечения на световно ниво на деца и новородени.

Местоположение:

Първата болница на Acıbadem в европейската част на Истанбул. Болница  „Acıbadem Bakırköy” е пословичното „бебе на хилядолетието” на  Здравна организация Acıbadem, което расте с бързи и сигурни крачки. През 2000 г тя  беше една от най-големите многопрофилни болници в европейската  част на  Истанбул и първата болница на Acıbadem в европейската част на Истанбул. През 2008 и 2009 г  болница „Acıbadem Bakırköy” обнови инфраструктурата и  оборудването на стационарните етажи и операционните зали, за да посрещне  нарастващото търсене и за да  предложи по-голям комфорт на пациентите.  Обновеното акушерско отделение, детската зала и родилното интензивно отделение  продължават да обслужват родилките и  майки с деца със съвременното си  оборудване.

Болница „Acıbadem Bakırköy”, която има застроена площ от 17 500 кв. м. и  модерна обслужваща сграда е оборудвана със системата „умна сграда”.  Благодарение на тази система, която се контролира чрез 6 500 пункта, всеки  проблем в сградата може да се реши незабавно.