• Статистика
  • PET/CT
  • Чернодробна трансплантация,за деца и възрастни
  • CyberKnife,радио-хирургично лечение на тумори без хоспитализация
  • IMRT TruebeamЯдреномагнитен резонанс без хоспитализация
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Acıbadem Bursa

Виртуален тур

Първата болница на Acıbadem извън Истанбул, която е и първата в азиатската част на Турция, предлага здравни услуги във всички дисциплини на съвременната медицина. Благодарение на тези качества на болница „Acıbadem Bursa” гражданите на Бурса не се налага да пътуват до други градове. Центърът за лечение на рака е един от 5 центъра за лъчетерапия оборудвани от Acıbadem с ултрамодерна технология. Тя е образцова болница за град Бурса и Турция.
През 2006 г, ние, Здравна организация Acıbadem въведохме в експлоатация нашата първа инвестиция извън Истанбул. Болницата, която има застроена площ от 30 000 кв. м. е известна като една от най-красивите болници в Турция. С тази болница град Бурса, който е един от важните исторически и индустриални градове на азиатската част на Турция, беше запознат със съвременните медицински услуги и неговите граждани вече не се налага да пътуват до Истанбул за да получат здравни услуги.

Acıbadem Bursa Acıbadem Bursa

Значими услуги

В болница „Acıbadem Bursa” беше създаден център за лечение на рак на световно ниво. В това отделение, което се нарича „Център за лечение на рак към болница Acıbadem Bursa”, онкологията и лъчетерапията са под един покрив.  В центъра се използват последните методи за лечение и диагностика, както и ултрамодерно оборудване. Центърът работи многопрофилно, както е при съвременните центрове за лечение на рак. В сегашното си състояние той е признат за образцов Център за онкология и лъчетерапия в Бурса и Турция. Благодарение на площадката за хеликоптери и въздушната линейка, които са в готовност по всяко време, е възможно лечението на пациентите пристигащи от други градове да започне без отлагане. Болницата разполага с изолационна зала, която е предназначена за пациенти пристигащи по спешност със съмнение за инфекция и специална зала за обеззаразяване, за пациенти пострадали от химическо или радиационно облъчване.
В Лабораторията за изследване на съня, намираща се в болницата, се събират специалисти по белодробни заболявания, невролози и специалисти уши – нос – гърло и назначават лечение на пациентите чрез последващи „съвети за сън”. Центърът за инвитро оплождане помага на двойките да се сдобият с бебе,  благодарение на успешно прилаганите методи за диагностика и лечение.
В болницата има и други специални отделения за лекуване на общи здравни проблеми. Клиниката по затлъстяване е едно от тях. Тя е предназначена за пациенти, които се борят със затлъстяването и предлага уникални резултати. Пациентите се оценяват и наблюдават съвместно от ендокринолози, физиотерапевти и рехабилитатори, диетолози и психиатри, които разследват причините за натрупване на тегло и разработват индивидуални решения за всеки пациент.

Acıbadem Bursa Acıbadem Bursa

Съвременна медицинска технология

Болница „Acıbadem Bursa” е оборудвана с множество ултрамодерни апарати като: Гама камера, Компютърна томография с 64 разреза, МР  1.5 Tesla, а също и зали за ангиография, които са за сърдечна и за DSA (дигитална субтракционна  ангиография). Отделението по Ядрена медицина е оборудвано с ПЕТ компютърен томограф, които се използва за диагностициране, определяне на стадия, оценка на реакцията към терапията и планирането на лъчетерапията на много видове тумори.
В болницата също така се използват и IMRT (лъчетерапия с модулиран интензитет), IGRT (образно направлявана лъчетерапия), 2 модерни  линейни ускорители, системи за дигитална томография и конвенционални симулатори.

Местоположение:

Първата болница на Acıbadem в европейската част на Истанбул. Болница  „Acıbadem Bakırköy” е пословичното „бебе на хилядолетието” на  Здравна организация Acıbadem, което расте с бързи и сигурни крачки. През 2000 г тя  беше една от най-големите многопрофилни болници в европейската  част на  Истанбул и първата болница на Acıbadem в европейската част на Истанбул. През 2008 и 2009 г  болница „Acıbadem Bakırköy” обнови инфраструктурата и  оборудването на стационарните етажи и операционните зали, за да посрещне  нарастващото търсене и за да  предложи по-голям комфорт на пациентите.  Обновеното акушерско отделение, детската зала и родилното интензивно отделение  продължават да обслужват родилките и  майки с деца със съвременното си  оборудване.

Болница „Acıbadem Bakırköy”, която има застроена площ от 17 500 кв. м. и  модерна обслужваща сграда е оборудвана със системата „умна сграда”.  Благодарение на тази система, която се контролира чрез 6 500 пункта, всеки  проблем в сградата може да се реши незабавно.