• Статистика
 • PET/CT
 • Чернодробна трансплантация,за деца и възрастни
 • CyberKnife,радио-хирургично лечение на тумори без хоспитализация
 • IMRT TruebeamЯдреномагнитен резонанс без хоспитализация
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

НЕ СТЕ САМИ СРЕЩУ РАКА!!!


Групата за здравни грижи ACIBADEM е до Вас!!!
Групата за здравни грижи на ACIBADEM е предприела големи стъпки към лечението на рака. В петболници от групата ACIBADEM, които предоставят услуги за лечение на рак, лечението се провежда с апаратура, работеща на принципа на радиационната онкология. Тези центрове са ACIBADEM Mаслак и ACIBADEM Козятаъ в Истанбул, ACIBADEM Бурса, ACIBADEM Адана и ACIBADEM Кайсери.

 

 

Радиационни(радиологични) диагностични методи
Точната радиологична диагностика е важна част от решението как трябва да се извърши лечението.Модерните апаратури и съвременните технологии са от първостепенно значение при поставяне на радиологичната диагноза,както и опитният радиологичен персонал.
Какви методи за използвани в радиологичната диагностика?
Групата ACIBADEM използва най-новите технологии при разработването на мероприятия за ранна диагностика на рака,като се вземат под внимание критерии като фамилната анамнеза и работната среда.

Техники за образна диагностика в ACIBADEM

 • MRI (Ядрено-магнитен резонанс,магнитно-резонансна ангиография)

 • Интраоперативен магнитен резонанс 3-Tesla

 • PET/CT (Томография с позитронни емисии-Компютърна комография)

 • Гама камера

 • 1,5 Tesla MR(магнитен резонанс)

 • Отворен MR(магнитен резонанс с отворен тип)

 • Компютърна томография

 • Компютърна томография с двоен източник 2*64 разреза/изображения

 • Компютърна томография 64 разреза/изображения

 • Компютърна томография 16 разреза/изображения

 • DSA (цифрова ангиография)

 • Цифрова мамография

 • Цифров томосинтезис на гърдата

 • Цифров Panaromic X-ray (с рентгенови лъчи)

 • Цветна доплерова сонография

 • Ултрасонография

 

Мултидисциплинарен подход за ефективни решения при лечението на рак
Науката онкология има мултидисциплинарна структура и обхваща много клонове на науката.Поради това лечението и проследяването на рака трябва без съмнение да се извършва по мултидисциплинарен метод,т.е. с помощта на свързани с него научни клонове.

В раковите центрове на ACIBADEM диагностиката и лечението на всички видове рак се извършва по мултидисциплинарен метод. Услугите, предлагани в центровете, включват проучващи програми за ранна диагностика на рака, идентифициране на хора, които са здрави, но с риск за рак и информирането на тези хора и техните близки за превенцията на рака.

Прилагането на всички видове химиотерапия и биотерапия се извършва от специално обучени и с опит в онкологията медицински сестри,които познават психологическите и физическите нужди на пациентите с рак, като се контролират от лекар специалист. Благодарение на това процентът на успешното лечение на рак е увеличен,както сочат данните на Съвета на специалистите, занимаващи се с лечението на пациенти с рак в ACIBADEM.

 

Технологична инфраструктура
В продължение на много години пациентите в Турция пътуват за развитите страни, за да получат по-добро лечение с по-висши технологии. Но благодарение на значителните инвестиции,направени от групата ACIBADEM, пациентите вече няма да ходят в чужбина. Групата е провлякла и внедрила в Турция най-новите технологии.

Медицинска онкология
Медицинската онкология обхваща не само лечението на пациенти с ракови заболявания,но също и превенцията на рак,изследване на рака и ранната диагностика. Освен това, при диагностиката и лечението на рака, е налице сътрудничество между различни специалности като хирургия и радиология.

Съвременни технологични апарати и устройства,използвани в радиационната онкология
Отделението с апаратура за радиационната онкология предлага услуги с най-новите технологии. Специалисти, работещи в болниците на ACIBADEM, следват и предлагат световни методики, за да повишават непрекъснато качеството на лечение, предлагано на пациентите. Целта е да се сведат до минимум страничните ефекти,които могат да възникнат по време на радиационната терапия. Околните тъкани и здравите органи са защитени,докато туморът се третира с оптимална доза.

Апаратура за радиохирургия
Гама нож: Техника за радиохирургия,използвана за лечение на мозъчни тумори,без хирургически процедури.Това са щадящи процедури,които третират мозъка бързо и безкръвно.
Кибернож: Това ново устройство може да се използва за лечение както на мозъка,така и на други части от тялото,като предпазва здравите тъкани.

Апаратура за радиотерапия
Трилогия от три метода (IGRT/IMRT/SRT) (Образна лъчева терапия/Радиационна терапия с модулиран интензитет/Стереостатична лъчетарапия): Троен линеен ускорител, който може да изпълнява и трите вида радиотерапия. Благодарение на тази технология, раковите клетки се обработват с минимални увреждания на здравите тъкани.
Rapidarc/Бърза лъчетерапия: Това е устройство за лечение на рак, наречено Волуметрично модулирано терапевтично лечение, което намалява продължителността на третиране до 1-2 минути. Третирането предпазва здравите тъкани от вредното въздействие на радиацията.

Всички тези нововъведения и технологични подобрения ни дават много предимства.Тези предимства са следните:
- Не е необходимо пациентите да ходят в чужбина, най-новите технологии са на разположение в болниците ACIBADEM
- Mежду всички центрове се осъществява визуална комуникация от специална система, създадена в болниците, работещи с противоракови технологии, като се работи с еднаква апаратура.
- Лечението на един пациент може да се проследява от повече от един специалист.
- Повишава се стандартизирането на лечението.

Международен център за пациенти
Международният център за пациенти на групата ACIBADEM е създаден, за да отговаря на здравните изисквания на чуждестранните пациенти и да се въведе група за здравно обслужване на чужди страни. Центърът за услуги “на едно гише” предлага здравни услуги на чуждестранни пациенти от деня на постъпването им до момента на завръщането им в тяхната страна.