• Статистика
 • PET/CT
 • Чернодробна трансплантация,за деца и възрастни
 • CyberKnife,радио-хирургично лечение на тумори без хоспитализация
 • IMRT TruebeamЯдреномагнитен резонанс без хоспитализация
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Кардиологичните екипи на Здравна група Acibadem от лекари, медицински сестри и други здравни професионалисти работят всеотдайно, предлагайки модерна и цялостна грижа и програми за здравословен начин на живот. Пълният набор от кардиологични грижи, които предлагаме включва образование, най-модерната диагностика и лечение, включително ангиопластика и отворена сърдечна хирургия. Нашите кардиолози предлагат широк набор от опции за лечение и работят тясно с нашите сърдечносъдови хирурзи.

В сърдечносъдовия център Acibadem са извършени хиляди успешни сърдечни операции, което води до натрупване на дългогодишен опит и вещина. Клинични показатели като инфекции, смъртност, следоперативно кървене, повторно хоспитализиране на пациента, както и среден болничен престой постоянно се наблюдават и сравняват със средните стойности за Америка и Европа. Ние предлагаме модерни изследвания и процедури, които помагат за точното диагностициране и планиране на лечението. Ние изслушваме внимателно нашите пациенти и се стремим да съставим най-добрата оценка и план за лечение за всеки индивидуално.

Сърдечносъдовият екип е съставен от висококвалифицирани и сертифицирани лекари и здравни експерти в следните отделения:

 • Сърдечносъдова и Ендоваскуларна Хирургия
 • Кардиология / Интервенционална кардиология
 • Интензивни и полуинтензивни отделения
 • Радиология / Инвазивна радиология
 • Гръдна хирургия
 • Ядрена медицина
 • Неврология
 • Вътрешна медицина

Нашияткардиологичен център може да извършва всякакви диагностични манипулации и сърдечносъдови образни процедури, както следва:

 • Рентген
 • Общи лабораторни тестове (вкл. скрининг за фактори на сърдечен риск и генетични разстройства)
 • Електрокардиография (ЕКГ) (вкл. амбулаторно наблюдение и стрес тестове)
 • Ехокардиограма (вкл. стрес ехокардиограма и трансезофагиална ехокардиограма, ехокардиограма на плода)
 • Ехокардиография с доплер
 • Сърдечна катетеризация (вкл. конвенционална ангиография, интраваскуларен ултразвук, миокардна биопсия, електрофизиологични изследвания)
 • Ядрено образни изследвания (вкл. позитрон - емисионна томография, ядрени стрес тестове)
 • Магнитно резонансна томография (MRI) (вкл. кардиологична МРТ, МРТ ангиография)
 • Сърдечна компютърна томография (КТ) (вкл. КТ ангиограма, определяне на калциев индекс), Сърдечна КТ (КТ с двоен източник за 10 секунди). Тази технология позволява извършването на значителна томография на коронарните артерии.
 • Трансезофагиална ехокардиография (ТЕЕ)

Нашият сърдечносъдов център предлага висококачествени оперативни техники, с най-ниска смъртност, при сравнение на Американското общество на гръдните хирурзи (STS съобщава за данни с натрупване на опит и вещина от 1999 г). Нашият хирургичен екип прилага както отворена сърдечносъдова хирургия, така и ендоваскуларни техники.

Извършват се следните операции:

 • Отворена сърдечна операция (вкл. байпас, операция на клапани, педиатрична сърдечна хирургия, операция на аортата, операция при аритмия, сърдечна недостатъчност и миопатия)
 • Затворена сърдечна операция
 • Сърдечна операция с минимална инвазия
 • Операция на периферната артерия
 • Операция на големите съдове
 • Венозна операция
 • Ендоваскуларни и хибридни техники (вкл. сложни гръдни и коремни аортни патологии)
 • Заболявания на коронарната артерия

Цялата клинична информация за всеки пациент със сърдечносъдова операция се записва и докладва периодично. Резултатите от клинични показатели като инфекции, смъртност, следоперативно кървене, повторно хоспитализиране на пациента, както и среден болничен престой постоянно се наблюдават и сравняват със средните стойности за Америка и Европа. За периода 1999 – 2007 г, общата смъртност в болница Acibadem Kadikoy (пациенти, които не оцеляват след операция) при отворена сърдечна операция е 1.6% и 0.9% за коронарни байпаси. Очакваната смъртност (Euroscore: универсален клиничен индекс на смъртността, който се изчислява според статуса на пациента) през този период за всички отворени сърдечни процедури беше 2 % и 3,7% за коронарни байпаси. През периода 1999 – 2006 г смъртност отчетена според данни на STS при коронарни байпаси е 1.8%. Това означава, че нашата степен на смъртност е била на половината, на тази от данните на STS, които се използват за референтни данни за оценка на сърдечния риск в цял свят. През 2007 г общата смъртност за отворени сърдечни процедури беше 1.2% (приетата смъртност за същия период 4.3%), смъртността при коронарен байпас беше 0.3% (приетата смъртност за същия период: 3.6%). Тези резултати също са доста ниски, в сравнение с международните данни.

Годишното сравнение между Болница Acibadem Kadikoy и STS на данните за операции на коронарен байпас, показват следното:

 • Според Euroscore, очакваната смъртност в Болница Acibadem Kadikoy (1999-2007): 3.7%
 • Средно за STS (1999-2006): 1.8%
 • Средно за Болница Acibadem Kadikoy (1999-2007): 0.9%
 • Средно за Болница Acibadem Kadikoy (2007): 0.3%

Отделение за инвазивна кардиология

Нашето отделение за инвазивна кардиология предлага лечение с инвазивни процедури на специални сърдечносъдови заболявания като:

 • Кардиоверсия
 • Катетърна аблация
 • Поставяне на пейсмейкър и имплантируем кардиовертер-дефибрилатор (ICD)
 • Перикардиоцентеза
 • Ангиопластия и имплантация на коронарен стент
 • Балонна валвулотомия
 • Инвазивно отстраняване на вроден порок на сърцето
 • Спирална емболизация
 • Септална аблация за кардиомиопатия.

Педиатричен кардиологичен център

В нашите отделения по детска кардиология се предлагат всички услуги на съвременната медицина за диагностика и лечение на пациенти с вродени или придобити сърдечни заболявания, от неродени бебета до деца на всякаква възраст.

 • Ехокардиография
 • Фетална Ехокардиография: Сърцето на нероденото бебе в утробата на майката се анализира чрез ехокардиограма, за да се провери дали има вродени сърдечни нарушения. Ако се открие нарушение, което изисква ранна намеса могат да се приложат някои лечения докато детето все още е в утробата.
 • Сърдечна катетеризация и ангиография
 • ЕКГ при физическо натоварване (тест на пътека за бягане)
 • Аномалии на сърдечния ритъм и електропредавателната система

кардиохирургия